logo

Michał Kowalski
Kancelaria Adwoacka

Slide1

lorem ipsum

Slide2

lorem ipsum

Slide3

lorem ipsum

Zakres Usług Prawnych

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

PRAWO CYWILNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo Gospodarcze i Handlowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego, które obejmuje między innymi:

 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń,
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności,
 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, dochodzeniem należności
 • z papierów wartościowych,
 • sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach w postaci regulaminów, statutów, uchwał,
 • protokół zgromadzeń wspólników,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie negocjacji kontraktowych,
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Prawo Gospodarcze i Handlowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego, które obejmuje między innymi:

 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń,
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności,
 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, dochodzeniem należności
 • z papierów wartościowych,
 • sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach w postaci regulaminów, statutów, uchwał,
 • protokół zgromadzeń wspólników,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie negocjacji kontraktowych,
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje również prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności obejmuje sprawy o:

 • rozwód lub separację,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty (np. podwyższenie lub obniżenie alimentów, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły),
 • władzę rodzicielską (np. ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej).

Prawo Cywilne

Kancelaria specjalizuje się także w prowadzeniu spraw dotyczących prawa cywilnego, które obejmuje sprawy z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, zobowiązań oraz prawa spadkowego, a mianowicie spraw dotyczących:

 • naruszenia prawa własności,
 • zasiedzenia,
 • ustanowienia drogi koniecznej,
 • ochrony naruszonego posiadania,
 • ustanowienia służebności,
 • analizy i sporządzania umów,
 • odszkodowań komunikacyjnych lub z innych tytułów (np. zniszczone mienie, uszczerbek na zdrowiu,
  nienależyte wykonanie umowy),
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • roszczeń z tytułu zachowku.

Prawo Administracyjne i Podatkowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, tj.:

 • odwołania od decyzji administracyjnych i podatkowych,
 • bezczynne lub przewlekłe prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • uzyskanie koncesji, zezwoleń, licencji,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

Prawo Karne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, a w szczególności:

 • obrona osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona osób oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach karnych i karnoskarbowych,
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, a także dochodzenie
  odszkodowań w toku postępowania karnego,
 • reprezentowanie osób skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary,
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia oraz prywatnych aktów oskarżenia.

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które obejmuje sprawy związane z:

 • stosunkiem pracy i poza pracowniczymi formami zatrudnienia,
 • ustaleniem istnienia stosunku pracy,
 • uznaniem wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,
 • odszkodowaniem za nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • sprostowaniem świadectwa pracy,
 • ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, w razie choroby lub macierzyństwa,
  a także z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

O Nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer euismod auctor sapien ut auctor. Integer gravida, erat at dictum efficitur, tellus neque ultrices nibh, eget rhoncus odio turpis consequat ipsum. Vestibulum commodo sit amet sem in interdum. Pellentesque tellus nulla, hendrerit sed pharetra et, viverra sed lacus. Fusce nec dui vitae urna bibendum consectetur. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Curabitur at facilisis lacus. In hac habitasse platea dictumst.

Galeria

Kontakt

Dane Kontaktowe

Adwokat Michał Kowalski
ul. Przykładowa
Tel: 41 427 38 49
Fax: 41 427 38 49
Kom. 232 812 428
E-mail: [email protected]
Pon – Pt: 8:00 – 16:00

Formularz Kontaktowy

Wyłącz orientacje ekranu.